20.12.2010

Hyvää Joulua - God Jul - Merry Christmas

Suomeksi:
Kaikille jäsenille ja myöskin muille Calamnius jälkelaisille, Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!
Jos et vielä ole jäsen, harkitse liittymistä seuraamme joka jo on yli 60 vuotias.
Lisätietoja sivulla http://www.calamnius.fi

Svenska:
Till alla våra medlemmar och andra Calamnius ättlingar önskar vi en God Jul och ett Gott Nytt år 2011!
Om du ej redan är medlem, anslut dig till vår redan över 60-åriga förening.
Mer information på våra sidor http://www.calamnius.fi/indexse.html

English:

To all our members and other Calamnius descendants, we wish a Merry Christmas and a Happy New Year 2011!
If you’re not yet a member, please concider joining our over 60 year old association.
More information on our pages http://www.calamnius.fi/indexgb.html

Lasse Holm
Pj. / Ordf. / Chairman

22.11.2010

Joulu on tulossa - Julen närmar sig - Christmas is coming!

Suomeksi:

Samoin on myös seuran lehti, joka on saanut aivan uuden ilmeen. Tässä numerossa pääaiheena on kesän 60v juhlat Lisäksi on paljon jäsentietoa, sekä väistyvän ja uuden puheenjohtajan kirjoitukset.
Lehti pyritään saada postiin heti itsenäisyyspäivän jälkeen. Tarkkaile postiasi!

Svenska:
Så närmar sig också föreningens tidning, som har fått ett helt nytt utförande. I detta nummer är huvudämnet sommarens 60-års jubileum, samt medlemsinformation och både den avgående och den nya ordförandens skrivelser.
Vi har för avsikt att få tidningen till posten senast efter självständighetsdagen. Håll ett öga på din post.

English:
So are also the Calamnius newspaper, with a new and fresh look. In this number we're focusing mostly on our 60th anniversary celebration last summer, but there is also a lot of member information, and writings from our former and new chairmans.
The intension is to get the newspaper posted just after our independence day here in Finland. So keep an eye on your mail.
Unfortunately we can publish this paper only in finnish and swedish, but there is always google translate to help you.

Lasse

22.10.2010

Sukututkimus 350v - Släktforskning 350-år - Genealogy 350 years

Suomeksi:

Puheenjohtajanne on tänään Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsenen ominaisuudessa vieraillut Suur-Savon sukututkimusyhdistyksen 25v juhlissa joka on osa
Suomen sukututkimuksen 350v juhlavuoden tapahtumia. Pidin siellä juhlan pääpuheenvuoron aiheesta Sursillin suku ja sen haara Calamnius suku.
Tilaisuudessa oli yli 100 vierailioita, ja yleisöllä oli runsaasti kysymyksiä puheenvuoroni jälkeen. Tilaisuus oli hyvin antoisa, ja auttoi hyvin ymmärtämään kuinka suuri tarve alan tietojen levittämisessä on.
Itselleni tilaisuus oli hyvin antoisa siinä mielessä että en ole joutunut puheenpitäjäksi yli 20 vuoden ajassa. Koin aidon kiinnostuksen aiheeseen, ja uskon että tulee yhteydenottoja myöskin myöhemmin.

På Svenska:

Som er ordförande har jag idag i egenskap av styrelsemedlem av Genealogiska Samfundet i Finland gästat Släktforskar föreningen i St. Mickels vid deras 25-års jubileum, som också var en del av 350-års jubileumet av den finska släktforskningen.
Jag var deras jubileumsårs huvudtalare, ämnet var Släkten Sursill och dess gren Calamnius.
Det var över hundra gäster och publiken hade rikligt med frågor efter föredraget. Tillställningen gav en god överblick och förstående av hur stort behov det finns av spridande av grrunduppgifter innom släktforskare hobbyn.
För mig själva var det väldigt givande, p.g.a att jag inte hållit några större publika tal på dom senaste 20 åren. Jag kände ett genuint intresse för ämnet i mitt tal, samt känslan att det kommer att bli mer kontakter i framtiden.

In English:

As your chairman I have on the behalf of the Genealogical Society of Finland participated in the festivities of the local association of genealogy in Mikkeli in Finland. They celebrated their 25th anniversary, as part of the 350th anniversary of finnish genealogy.
I was appointed to hold the main speach. My speach mostly concerned the Sursill family's first few generations, from wich I continued to only follow the Calamnius line (one of the biggest lines).
There was over 100 guests, and the audience had lots of questions after my speach.
The event gave me a good view of how big the need of information and education is in this field.
From my own point of view this was very rewarding, I have not needed to speak to any bigger audience for the last 20 years. I could still feel a genuine interest for my speach. I did also feel that concerning this subject there is much to do, and there may also be more contact wanting speakers to various events.

19.10.2010

Sukuneuvoston kokous 16.10.2010

Suomi:
Sukuneuvosto on kokoontunut toimikautensa ensimmäiselle kokoukselle Espoossa 16/10.
Kokouksessa hyväksyttiin yksi uusi jäsen, sekä katsottiin kesän juhlasta tehtyä videota, tosin esiversiota. Video valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Svenska:

Släktrådet har sammanträdt i Esbo 16/10 för sitt första möte i denna mandatsperiod. På mötet godkänndes en ny medlem. På mötet tittade vi också på den kommande videofilmens förutgåva från släktmötet i Helsingfors, videon blir klar senare i höst.

English:

The board had it's first meeting in Espoo on 16 october, we approved one new member, and had a look at the pre-release of the video from our anniversary meeting in Helsinki last summer.

Lasse Holm

11.9.2010

350 vuotta - år - years

Suomeksi:

Puheenjohtajanne ominaisuudessa olen tänään ollut läsnä Helsingissä Suomen Sukututkimuseuran 350v juhlatilaisuudessa Tieteiden Talossa. Yksi aihe ja esitelmä oli " Kuka löysi Sursillien suvun?", suku josta myöskin Calamniukset ovat lähtöisin, Calamniukset ovat ehkä Sursillien suurin haara?
Aiheesta en vielä paljasta sen tarkempia tietoja, koska niitä tullaan julkaisemaan Suomen Sukututkimuseuran julkaisussa Genos syksyn aikana.
Aiheesta luennoi ansiokkaasti Genoksen päätoimittaja FL Tiina Miettinen.

Svenska:

I ordförande egenskapen har jag i dag varit närvarande vid Genealogiska Samfundet i Finlands 350-års jubileums seminarium i Vetenskapens hus i Helsingfors.
För vår del var det mest intressanta föredraget "Vem hittade Sursillarna" släkten som också är en av Calamnius släktens förfäder. Calamnius släkten är förmodligen den största grenen av Sursill ätttlingarna.
I Genealogiska Samfundets tidskrift Genos kommer det under hösten en artikkel som behandlar detta föredrag som FL Tiina Miettinen höll under jubileumsdagarna.

English:

As your chairman, I've been present in Helsinki during the 350-year celebrations of the Finnish genealogy.
For the Calamnius Family there was an very interesting lecture about who was the first to find the Sursill family? The Calamnius Family is one of the biggest branches of that family.
I wont't reveal any more details, because there is coming an article in The Genealogical Society of Finland's publication Genos about the lecture hold by FL Tiina Miettien.

18.8.2010

Sukuneuvosto - Släktrådet - The board

Suomeksi:

Tervehdys kaikki sukulaiset,
uusi sukuneuvosto on sähköpostikokouksessaan hyväksynyt muutamia uusia jäseniä seuraamme.
Sukuneuvoston jäsenet ovat tai on lomalla, mutta kun lomakausi on ohi, niin alamme toden teolla töihin. Päivitämme sivustomme, ja laitamme uusi valokuvia näkyviin.
Syksyn aikana hoidamme myös sukujuhlien aikana tehdyt tilaukset eri sukutuotteista. Mainittakoon että Calamniuskorut jotka te tilasitte pitäisi valmistua syyskuun loppuun mennessä. Pyrimme saamaan myöskin muut tilaamanne tuotteet siihen mennessä. Kun valmistaja vahvistaa toimituspäivät, niin lähetämme teille laskun tilaamastanne tuotteista, ja lunastamme valmistajalta niitä tuotteita joiden maksu on saapunut tilillemme eräpäivään mennessä.
Suku-CD, Kuva CD:t ja DVD sukujuhlista valmistuvat vasta myöhemmin syksyn aikana,ja niistä ilmoitamme erikseen.

Svenska:

Detnya släktrådet har godkännt några nya medlemmar i sitt första email-möte.
Släktrådets medlemmar är på sina förtjänade semestrar, men när semestertiden är över så återskrider vi till vårt arbete , vi uppdaterar våra sidor och publiserar nya foton.
Under hösten så handhar vi också dom beställningarna på släktprodukter som inkommit under släktdagarna.Vi kan nämna att Calamnius smycken som beställts blir färdiga i slutet av september, vi försöker också få dom andra produkterna som beställts vid samma tidpunkt.
När leverantören bekräftar leveransdatum så fakturerar vi produkterna, vi löser ut dom produkter vars faktura är betald enligt förfallodatum, resterande skrotas.
Släkt-CD:n Foto-CD:n och DVD:n blir färdiga först senare i höst, vi meddelar separat om dessa.

In English:

The new Board have approved a few new members to the association in their first e-mail meeting.
The members of the board are still on their vacations, but soon we will begin to function again, and update our webpages.
During the fall, we will handle all the orders that we got during the family reunion, just to mention, the Calamnius jewlery orders are preliminary to be ready at the end of september. We try to get the other products ready by then.
When our suppliers indicate that the products are ready, we'll invoice you, and pay the supplier for all products that are payed for until the duedate on our invoice.
The Family-, Photo-CD and the DVD will be ready later this fall, we will inform all of you on this later

11.7.2010

Kokous - Möte - Reunion

Suomeksi:

Eroaava ja tuleva sukuneuvosto, haluaa kiittä sukukokoukseen osallistijat tällä dokumentilla

Sukuneuvosto


På Svenska:


Den avgående och den tillträdande släktrådet vill tacka alla som deltog i vårt 60-års jubileumsmöte i Helsingfors med detta dokument

Släktrådet

In English:

The old and the new Board of our association, wants to express our greatest Thank You to all of you that participated in our 60th anniversary meeting with this document

9.7.2010

Helsinki – Helsingfors 09.07.2010

Suomeksi:
Juhlatoimikunta avustajineen ovat saapuneet Helsinkiin Hotelli Vuorantaan valmistelemaan huomenna alkavaa Calamnius seuran 60-vuotis juhla sukukokousta.
Paikat alkavat olla kunnossa ja ensimmäiset vieraatkin ovat saapuneet, heidän kanssa ollaan hetken istuskeltu juttelemassa, ennenkun vetäydymme hyvin ansaittuun lepoon ennen huomista kokousta.

På svenska:
Festkommittén med medhjälpare har anlänt till Hotel Vuoranta i Helsingfors för att göra dom sista förberedelserna inför föreningens 60-års jubileumsmöte.
Allt börjar vara i ordning och dom första långväga gästerna har anlänt, med dessa har vi suttit en stund tillsammans, innan vi dragit oss tillbaka för att vila inför morgondagens möte.

In english:

The celebration committé has arrived to Hotel Vuoranta in Helsinki to prepare all the last things for our 60th anniversary family reunion.
For now everything seems to be in order, and the first guests has also arrived. We spent a couple of hours to sit and chat with them, before we went to rest a while before the main meeting tomorrow.

17.6.2010

60v Juhlakokous – 60-års Jubileumsmöte – 60th Anniversary Meeting

Suomeksi:
Seuramme 60-vuotis juhlakokous lähestyy, järjestelytoimikunnalla on kädet täynnä yhtä sun toista hoidettavaa, jotta te hyvät sukulaiset voitte saada mahdollisimman hyvän vastaanoton ja hyviä muistoja kokouksestamme 10-11.07.2010 Hotelli Vuorannassa Helsingissä..
Muistutamme vielä; jos sinulla on vanhoja valokuvia suvusta, tuo niitä mukaan kokoukseen, yritämme skannata kaiken materiaalin tuleville sukupolville vielä kun vanhat kuvat löytyvät.
Mikäli et ole vielä ilmoittautunut, tee se heti, ohjeet löytyvät tästä http://www.calamnius.fi/members.html

På Svenska:
Vår förenings 60-års jubileumsmöte närmar sig med stormsteg, festkommittén har händerna fulla med ditt och datt, för att göra mötet till en upplevelse, för er kära släktingar, 10-11.07.2010 på Hotel Vuoranta I Helsingfors.
Vi vill ännu påminna er om att taga med gamla foton som berör släkten, vi skannar in dom för att bevaras till kommande generationer.
Om du ej ännu har anmält dig till mötet, gör det nu, instruktioner finns här http://www.calamnius.fi/membersse.html

In English:
Our 60th anniversary meeting is just around the corner, our group responsible for the arrangements have their hands full of all sorts of things just to make our meeting an unforgetable experience for all of you, dear relatives. The meeting is held at Hotel Vuoranta in Helsinki on 10-11.07.2010
We also want to remind you; if you have old photos of anything concerning our family, please take them with you for us to scan into digital form and for presaervation for the coming generations.
If you havn’t registered yet, please do it as soon as possible, find instructions here http://www.calamnius.fi/membersgb.html

26.5.2010

Kutsu kirjoittajille – Invitation till skribenter – Invitation to writers

Suomeksi:
Seura on perustanut tämän blogin myöskin siinä toivossa että jäsenistössä ja sukulaisten joukossa löytyisi halukkaita kirjoittajia. Kaipaamme lyhyeitä kirjoituksia suvun vaiheista jotka halutaan välittää jälkipolville, ja samalla kartuttaa tietämyksemme suvun vaiheista läpi vuosisatojen.
Jos haluat kirjoittaa tarinan tänne, ota yhteyttä Lasseen, niin hän kutsuu sinut mukaan iloiseen Bloggaaja joukkoon.

På Svenska:
Föreningen har skapat denna blog också med avsikten att få skribenter från våra medlemmar och släktingar, som vill göra små korta skrivelser om släkten och dess öden genom århundraden, historier som vi vill att skall sparas åt våra efterkommanden.
Om du vill skriva i vår Blog, tag kontakt med Lasse så får du en inbjudan till dom glada skribenterna av denna Blog.

In English:

Our society has created this blog to get writers from our members and relatives to contribute with short stories about our family through the centurys, stories that we want to preserve for our descendants..
If you are one that want to contribute, please contact Lasse, and he’ll invite you to our blog writers community.

17.5.2010

Lehdistö ja Suomen siirtolaiset – Pressen och Finska emigranter – The press and Finnish emigrants

Suomeksi:
Tänään oli kauan odotettu ja mielenkiintoinen päivä, tapasin nimittäin yksi siirtolaisjälkeläinen Helsingissä. Hän on varmasti Sursill jälkeläinen, sekä saattaa olla Calamnius jälkeläinen kun myöhemmin vuoden aikana saadaan uusimmat Sursill tutkimustulokset tietoomme.

Hän on James (Jim) Kurtti, joka on Hancockissa USA:ssa toimivan Finlandia Universityn alaisuudessa toimivan Finnish American Heritage Centerin johtaja. Lisäksi hän on The Finnish American Reporter lehden päätoimittaja jossa myöskin Calamnius Sukuseuralle oli noin neljännessivun kokoinen ilmoitus tulevan kesän 60v juhlakokouksesta toukokuun numerossa, tavoitteena saavuttaa myöskin pohjoisamerikan Calamnius jälkeläiset.

FAR lehden toukokuun numero on 24 sivuinen tabloid kokoinen julkaisu, joka leviää kaikkiin USA:n osavaltioihiin, sekä myöskin Canadan osavaltioihiin, ja näinolleen oivallinen media sukuseurallamme saada tietoa meistä myöskin valtameren taakse lähteneiden jälkeläisille.

Jimin kanssa on sovittu että yhteydenpito jatketaan, ja hän lupasi julkaista artikkeli sukujuhlistamme alkusyksystä.

På Svenska:
Idag har det varit en länge väntad och intressant dag, jag har nämnligen träffat en emigrant ättling i Helsingfors. Han är en säker Sursill ättling, men kan också vara en Calamnius ättling när vi blir delgivna dom nya forsknings resultaten som är på kommande senare i höst.

Han är James (Jim) Kurtti, som är chef för det i Hancock USA verkande Finlandia Universitetets Finnish American Heritage Center, därtill är han också chefsredaktör för tidningen The Finnish American Reporter, där också Calamnius Släktföreningen hade ¼ sida om vårt uppkommande släktmöte i maj numret, med avsikt att även nå ättlingarna till vår släkts emigranter.

FAR tidningen når alla delstater i både USA och Canada, och var därför ett utmärkt val av media för att få uppgiften om vårt släktmöte till våra avlägsna släktingar på andra sidan oceanen.

Jag har kommit överens med Jim om att publisera en artikel om vårt släktmöte senare i höst i FAR

In English:
Today I had an interessting meeting with emigrant descendant in Helsinki. He’s for sure an Sursill descendant, and can also be an Calamnian when we get the result of the latest research later this year.

I meet with James (Jim) Kurtti who’s the director of the Finnish American Heritage Center in Hancock, USA. Jim is also the editor in chief of The Finnish American Reporter newapaper, where our Family society had an article about our upcoming 60th anniversary family reunion in their May issue with the intension to reach our distant relatives living in the USA.

The FAR newspaper readers can be found in every state of both USA and Canada, so it was a good choice to reach our far away relatives.

We also agreed on publishing a story from our reunion meeting later this year. We also agreed to keep our contact alive and exchange information and other familybased data in the future.

14.5.2010

Seuraavat 5 vuotta – Följande 5 år – Next 5 years

Suomeksi:
Calamnius Sukuseura viettää tänä vuonna seuran 60-vuotis juhlat yhtenä Suomen vanhempina sukuseurana. Juhlavuoden kunniaksi seura on jo muutaman vuoden aikana keskittänyt huomionsa ”uuden median” mahdollisuuksiin ja luonut omat kotisivut missä kerrotaan seurasta ja suvun historiasta, julkaistaan eri haarojen valokuvia vuosien varrelta, sekä tiedotetaan seuran tapahtumista.

Sukututkimus on viimeisten kymmenen vuoden aikana saavuttanut laajan suosion myöskin nuorempien joukossa, tuntuu että sitä mukaa kun elämä kaupunkilaistuu, ja nuoret joutuvat kauemmaksi omasta kasvuympäristöstä, tarve tuntea omat juuret kasvaa.

Seurassa ollaan huomattu tämä trendi, viimeisen viidenvuoden aikana seuraan on liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä, jotka ovat löytänyt seuramme nimeenomaan Internetin kautta. Näitä jäseniä ollaan toivotettu tervetulleeksi ilomielin, mutta samalla ollaan jouduttu tarkistelemaan miten seuramme näkyvyyttä tulee hoitaa tulevaisuudessa.

Yhtenä osana uuden median käytössä ollaan nyt avattu seuran Blogia, missä tulemme kertomaan mitä seurassa tapahtuu, toivomme myöskin että seuran jäseniltä saadaan kertomuksia seuran eri vaiheista eri aikakausilta jotta suvun perimätietoa voidaan välittää eteenpäin tuleville sukupolville.


På Svenska:
Calamnius släktförening firar sitt 60-års jubileum, som en av dom äldsta släktföreningarna i Finland inkommande sommar. Inför jubileumsåret har föreningen under några år redan konsentrerat sig på möjligheterna med den sk. ”Nya median”. Föreningen har skapat egna hemsidor på Internet, där vi berättar om föreningens verksamhet och historia, samt visar fotografier från dom olika grenarna av familjen.

Släktforskningen blir mer och mer populär också bland den yngre generationen. Troligen är det så att när dom yngre dras bort från sina hemorter och blir mer och mer stadsbor, så växer behovet att känna sina rötter.

Innom föreningen har vi också märkt denna trend, under dom senaste fem åren har vi fått en rekord mängd nya medlemmar som har hittat oss via Internet. Vi välkommnar dessa nya medlemmar med glädje, men samtidigt måste vi titta på hur vi syns i media i framtiden.

Som en del av användandet av det moderna mediet har föreningen nu öppnat en Blogg där vi kommer att berätta om händelser innom föreningen. Vi önskar också få berättelser av våra medlemmar, som kan publiseras på vår Blogg, detta för att få dokumenterat familjens historia från olika tidsepoker för våra kommande generationer.


In English:
The Calamnius Family Association will celebrate its 60th anniversary the upcoming summer, as one of the oldest Family Associations in Finland. For the last few years we have concentrated our efforts on the possibilities that the “New Media” gives us to reach our relatives. We have created our own homepages on the Internet, where we inform our members on what’s going on within our Association, we also show photos from our various branches of the family.

Genealogy has become more and more popular also among the younger generations, mostly because of that the youngsters move to the cities, far away from ther roots traditional homesteads, this increases their need to know their roots.

This trend has been noticed within our organisation, and acted upon. During the last five years we have noticed an increasing will to become members of our Family Association. We really apreciate and welcome our new members. We have also come to know that we need to pay more attension on the new media.

As part of more and more use of the new media to reach our relatives, we have openede a new Blog about our family. On our blog we will inform our relatives about what’s happening within our family, we also like to see you dear members and other relatives submitting us with stories about our family through the years and from many era’s. All this to have our family history documented for the coming generations.