1.11.2011

Calamnius-Uutiset - Calamnius-Nytt - Calamnius-News

Calamnius Uutiset

Lehtemme tarvitsee kiireellisesti kääntäjiä!
Tarkoituksemme on julkaista seuran uutiset niin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, eli jäsenistömme pääkielillä.
Mikäli pystyt auttamaan tässä ota kiireellisesti yhteyttä seuramme sihteeriin, yhteystiedot löytyvät sivulta http://www.calamnius.fi/neuvosto.html

Calamnius Nytt

Vår tidning är i behov av översättare!
Vår avsikt är att publicera tidningen på finska samt på både svenska och engelska, mao. på våra medlemmars huvudspråk.
Om du kan hjälpa, tag snarast kontakt med vår sekreterare, kontaktuppgifterna finns på http://www.calamnius.fi/neuvostose.html

Calamnius News

Our newspaper Calamnius News is in urgent need of translators!
Our intension is to publish our newspaper in finnish and also both in swedish and english, in other words, the main languages of our members.
If you can help us in this task, please contact our secretary as soon as possible. Find the contact details here http://www.calamnius.fi/neuvostogb.html

Lasse Holm
puheenjohtaja
ordförande
chairman