9.12.2012

Joulu - Jul - Christmas

Suomeksi:

Kohta ilmestyy seuramme joululehti monine kiinnostavine artikkeleineen. Lehti tulee sähköpostissa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme, muut saavat lehden postissa. Lehti tulee myöskin seuramme webbisivuille pienellä viiveellä jäsentietosivulle.
Johtuen toimituksen kiireistä, ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio eivät ole vielä valmiita, mutta ne julkaistaan heti, kun olemme saaneet käännökset valmiiksi ja ladottua. Olemme melko varmoja, että menee ensi vuoden puolelle. Pahoittelemme viivettä.

Parhaat joulun toivotukset

Lasse Holm
puheenjohtaja

Svenska:

Alldeles strax utkommer föreningens julnummer med många intressanta artiklar. Tidningen kommer per email till de medlemmarna vars epost address är känd, resterande får tidningen per post. Tidningen publiseras också på våra websidor med ett litet dröjsmål, på sidan för medlemmar.
På grund av att redaktionen har haft mycket att göra så är den svenska och engelska versionen inte ännu klar för publisering, men publiseras så fort som möjligt när vi fått alla översättningar. Vi är säkra på att det går in på nästa år. Vi beklagar dröjsmålet.

Bästa julhälsningar

Lasse Holm
ordförande

English:

Soon our newspapers christmas edition will be published, with many interesting articles. All members that we have a valid email address to will receive the newspaper by email, the rest will get it by traditional mail. The newspaper will also be published on our webpages in the section "Only for members".
Because of an overloaded editorial staff, our swedish and english versions of the newspaper are a bit delayed and waiting for the last translations to be done. Those will be published as soon as possible. We believe that it will happen in the beginning of 2013. We're sorry for this delay.

Best Christmas Wishes

Lasse Holm
chairman

30.9.2012

Sukututkimuspäiviä - Släktforskardagar - Genealogy days


Suomeksi:
Seuramme on jälleen mukana Vantaalla Kuulutko Sukuuni päivillä 13-14/10-2012, tule tapaamaan meitä!

Svenska:
Vår förening deltager också i år på släktforskar dagarna i Vanda 13-14/10-2012, kom och träffa oss!

English:
Our society will be present at the genealogical days held in Vantaa on october 13-14, 2012, drop by to meet us!

Lasse Holm
pj., ordf., chairman

26.7.2012

Kesä 2012 - Sommar 2012 - Summer 2012

Suomeksi:

Rakkaat sukulaiset,

Kevään ja kesän aikana olemme taas saaneet yhteyttä uusiin sukulaisiin, niin Suomesta kuun muualta maailmalta. Uutta tietoa on tullut monista sukuhaaroista. Yritämme seurassa saada nämä tiedot vietyä sukurekisteriimme syksyn aikana, ja myöskin sivustomme sukukaaviot ajantasalle.
Etsintäkuulutamme edelleen kääntäjiä joka voi kääntää seuramme lehteä niin ruotsiksi ja englanniksi.

På Svenska:

Kära släktingar,

Under våren och sommaren har vi fått kontakt med många nya släktingar, både från Finland och andra länder runt världen. Vi har nya uppgifter om många släktgrenar. Vi försöker få alla dessa uppgifter införda i vårt släktregister under hösten, samt också få våra släkttabeller på nätet att reflektera det aktuella läget.
Vi söker fortfarande personer som kan översättä vår förenings tidning till både svenska och engelska.

In English:

Dear relatives,

During the spring and summer we'we got in contact with many new relatives, both from Finland and around the world. We have new information about many branches of our family. During this last part of the year we'll try to get our family register and our web pages updated to reflect all the new information we have.
We're still trying to find persons that can translate our magazine to both svedish and english


Lasse Holm
puheenjohtaja, ordförande, chairman

10.5.2012

Ilmarin soutu - Ilmaris rodd.

Suomeksi:

Lauantaina 30.06.2012 järjestetään Ilmarin soutu, jossa monet Kirkkoveneet miehistöineen kilpailevat kainuulaisen korpikirjailijan elämänvaiheiden keskeisimmissä maisemissa.
Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa mukaan! Katso tarkemmin sivu: www.ilmarinsoutu.fi

Seuraavana päivänä, su 1.7. klo 13.00, juhlitaan Suomussalmen Ämmänsaaressa, Alvarin Salissa musiikkipainotteista Turjanlinnan 100-vuotisjuhlaa.
Hotelli Scandic Kiannon Kuohut on luvannut 50% alennuksen hotellihuoneen hinnasta sukulaisille, jotka osallistuivat Ilmarin soutuun.

På svenska:

I Suomussalmi arrangeras 30.6. ett evenemang där många kyrkobåtar med besättning tävlar på en rutt som passerar Turjanlinna och Kian-tos grav och den gamla gravön på Kianta-sjön.
Den är öppen för alla, välkommen att delta! Se närmare på sidan www.ilmarinsoutu.fi

Följande dag, 1.7., firas Turjanlinnas 100-årsfest med musik och fest-tal  i Ämmänsaari, Alvari Salen, kl 13.00.
Hotellet Scandic Kiannon Kuohut har lovat 50% rabatt på rumspriset åt släktingar som deltar i rodden.

Lasse

18.4.2012

Calamnius Uutiset - Nytt - News
Calamnius Uutiset Nro 1, 2012


Kohta on taas se aika kun seuramme lehti ilmestyy, todennäköisesti kesäkuun alussa. Lehdessä on taas paljon mielenkiintoisia asioita sekä tietoja suvusta ja seuran toiminnasta.
Mikäli et vielä ole seuran jäsen mutta juuresi liittyy sukuumme, hoida ihmeessä jäsenhakemus meille jotta saisit lehden. Lisätietoja tästä: http://www.calamnius.fi/hakemus.html

Calamnius Nytt Nr. 1 2012

Snart utkommer vår tidnings första nummer för i år, troligtvis i början av juni. Tidningen innehåller igen många intressantta artiklar, samt uppgifter on vår släkt och föreningens verksamhet. Om du ej ännu är medlem, men dina rötter har Calamnius anknytningar, ansök snarat möjligt om medlemskap så får du tidningen. Mer uppgifter här: http://www.calamnius.fi/hakemusse.html

Calamnius News Nbr 1 2012

Soon we will release our newest newpaper, in the beginning of june. Again there is many interesting articles about our family, and also about our Association.
If you're not yet a member, apply soon for a membership and you will get the newspaper. More information can be found here: http://www.calamnius.fi/hakemusgb.html

Your Chairman,
Lasse Holm

28.3.2012

Korsholm - Mustasaari

Suomeksi:
Olin jälleen puhujamatkalla, tällä kertaa Vaasassa, tarkemmin sanottuna Mustasaaressa, missä oli ruotsinkielinen sukututkimuspäivä, järjestäjinä Vaasan molemmat sukututkimus yhdistykset.
Puheeni aihe oli järjestäjien toivomuksesta digitalisoinnista Suomessa, ja nimeenomaan siitä aineistosta joka kiinnostaa sukututkijaa.
Päivän kävijämäärä nousi pikkuisen yli 300 henkilöitä ja päivien luennoilla oli keskiarvoltaan vajaa 90 kuuntelijaa. Kaikkenkaikkiaan hyvä määrä kun ottaa huomioon että ruotsinkielienen rannikkoalue pohjanmaalla ei ole kovinkaan suuri.
Oma sukumme tuli mainituksi useamman kerran, ja uusia ja vanhoja tuttavuksia sukututkimuksen alalla on jälleen ylläpidetty ja luotu.
Uutta sukututkimustietoakin on seurauksena saatu, joskaan tiedon penkominen ei vielä ole ehditty aloittaa.

Lasse Holm
pj.

På svenska:
Har igen varit inför publik, denna gång i Korsholm nära Vasa. Det var frågan om en svenskspråkiga släktforskardag som arrangerades av släktforskarföreningarna i Vasa.
Mitt tal handlade on digitaliseringen av material som intresserar släktforskare.
Under dagen besöktes mässan av över 300 personer och på föreläsningarna var det närmare 90 personer närvarande. Väldigt bra med tanke på att dagarna var svenska och dom svenskspråkiga områdena vid kusten i Österbotten ej är så stora.
Vår släkt nämndes vid flera tillfällen och både nya och gamla forskareförbindelser har knutits eller upprätthållits.
Nya släktforskningsresultat har också fåtts under dagen, men genomgång av detta har ej skett ännu.

Lasse Holm
ordf.

In English:
Yours truly has once again been on the road, speaking about digitalization of material of interest for genealogists, this time in Korsholm, Vasa.
The one day event was arranged by both genealogy Associations in Vasa. The amount of visitors was about 300+, and on the speach sessions average around 90 persons. In my point of view, the numbers are excellent when thinking about how small area of minority language persons is in question.
I also spoke about our Calamnius family both on the lecture and at different occations later. I'm happy to say that I revived many genealogical contacts, and got a bunch of new ones to deal with.
I also got a lot of new reseach material, but due to lack of time havn't checked it out yet.

Lasse Holm
chairman

6.2.2012

Presidenttivaalit - President valet - Presidential elections

Suomeksi:

Kuten kaikki tietää, tänä viikonloppuna Suomeen on valittu uusi presidentti seuraavaksi kuudeksi vuodeksi.
Loppusuoralla olivat kaksi hyvin tasapäisiä ehdokaita, Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto. Jälkimmäinen kuuluu sukuumme, ja on hyvin ansioutunut rauhanneuvottelija maailmanlaajuisesti.
Koska eläämme maassa missä demokratia toimii, niin tyydymme kansan ääneen joka valitsi presidenttimme seuraavaksi kuudeksi vuodeksi, ja valituksi tuli Sauli Niinistö. Toivomme että Pekka olisi käytettävänä myöskin kuuden vuoden päästä.

Lasse Holm
puheenjohtaja

Svenska:

Som vi alla vet, så har vi valt ny president för Finland för dom följande sex åren.
På slutrakan var två jämnställda kandidater, Sauli Niinistö och Pekka Haavisto. Den senare hör till vår släkt, och är en välmeriterad fredsförhandlare sett ur global synpunkt.
När vi lever i ett demokratiskt land där demokratin funktionerar, så måste vi finna oss i att folket som valde vår kommande president, har valt rätt. Vi önskar fortfarande att Pekka ställer upp igen efter sex år.

Lasse Holm
ordförande

English:

As we all know, Finland had it's second round in the presidential elections this weekend, and elected a new president for the coming six years.
The two last runners up was very equal, Sauli Niinistö and Pekka Haavisto. Pekka also belong to our family, and is a well known peace negotiator all around the world.
We live in a democratic land where the people elect their president, so we only hope that Pekka will be a candidate again after six years.

Lasse Holm
chairman

5.1.2012

Vuosi 2012 – Året 2012 – Year 2012

Suomeksi:
Vuosi 2012 on alkanut aivan ajallaan kalenterin mukaan, samaa ei voi sanoa talvesta, jonka nyt jo voidaan todeta jäävän lyhyeksi. Tämä tietysti ilahduttaa minua, joka en ole talvi-ihminen. Samalla se myöskin ilahduttaa säästämällä lämmityskuluissa verrattuna pariin edelliseen talveen.

Seuramme on jo saanut vuoden ensimmäisen uuden jäsenen, tällä kertaa Kaliforniasta. Tervetuloa Kevin Oskovich. Hän kuuluu Kallingien haaraan tunnuksella Carl C1.

Sukuneuvosto kokoontuu kevätkokoukseensa 11.02.2012 Espoossa, tällä kertaa jälleen fyysisesti. Syksykokoushan pidettiin sähköisesti johtuen neuvosten kiireistä.

Puheenjohtajanne valittiin uudelleen Suomen Sukututkimusseuran varapuheenjohtajaksi 03.01.2012. Lisäksi puheenjohtajanne on myös valittu Suomen Sukuhistorialisen Seuran hallitukseen. Tämä seura tunnetaan varmaan paremmin nimellä Digiarkisto.

Toivon että meneillään oleva vuosi on antoisa suvullemme sekä jäsenillemme.

Lasse Holm
pj.


Svenska:
Året 2012 kom och började precis på rätt tid enligt kalendern, detsamma kan vi inte säga om vintern, som vi redan kan anse bliva mycket kort. Detta blir jag glad över som inte är någon vinter fantast. Det samma tänker säkert alla som betalar för värmen, stora besparningar jämfört med de två föregående vintrarna.

Vår förening har fått årets första nya medlem, denna gång från Kalifornien. Välkommen Kevin Oskovich. Kevin hör till Kalling grenen, grenbeteckning Carl C1.

Släktrådet samlas till vårmöte 11.02.2012 i Esbo, denna gång fysiskt. Höstmötet hölls ju per email pga. rådens olika brådskor.

Er ordförande blev igen vald till viceordförande för Genealogiska Samfundet i Finland 03.01.2012 därtill blev han också invald i styrelsen för Finlands Släkthistoriska Förening.

Jag hoppas att detta år skall vara mycket givande för både föreningen och våra medlemmar.

Lasse Holm
Ordf.


English:
This year started just on time according to the calendar, that’s more than we can say about the winter. We can already see that the winter is going to be short. I’m very pleased with this fact, I’m not an winter person. I also like the fact that the heating cost for my house is going to drop a lot compared with the last two winters.
We already got our first new member for this year, this time from California. Welcome Kevin Oskovich. Kevin belongs to the Kalling branch, with branch ID Carl C1.

The boards spring meeting is 11.02.2012 in Espoo, this time person to person. Our last meeting was through emails because of that most of our board members had their calendars full.

Your chairman was re-elected as vice chairman of the Genealogical Society of Finland’s board on january 3. 2012, and also elected into the board of the Finland’s Family History Association.

I hope that this year will be good for both our Society and our members.

Lasse Holm
chairman