5.1.2012

Vuosi 2012 – Året 2012 – Year 2012

Suomeksi:
Vuosi 2012 on alkanut aivan ajallaan kalenterin mukaan, samaa ei voi sanoa talvesta, jonka nyt jo voidaan todeta jäävän lyhyeksi. Tämä tietysti ilahduttaa minua, joka en ole talvi-ihminen. Samalla se myöskin ilahduttaa säästämällä lämmityskuluissa verrattuna pariin edelliseen talveen.

Seuramme on jo saanut vuoden ensimmäisen uuden jäsenen, tällä kertaa Kaliforniasta. Tervetuloa Kevin Oskovich. Hän kuuluu Kallingien haaraan tunnuksella Carl C1.

Sukuneuvosto kokoontuu kevätkokoukseensa 11.02.2012 Espoossa, tällä kertaa jälleen fyysisesti. Syksykokoushan pidettiin sähköisesti johtuen neuvosten kiireistä.

Puheenjohtajanne valittiin uudelleen Suomen Sukututkimusseuran varapuheenjohtajaksi 03.01.2012. Lisäksi puheenjohtajanne on myös valittu Suomen Sukuhistorialisen Seuran hallitukseen. Tämä seura tunnetaan varmaan paremmin nimellä Digiarkisto.

Toivon että meneillään oleva vuosi on antoisa suvullemme sekä jäsenillemme.

Lasse Holm
pj.


Svenska:
Året 2012 kom och började precis på rätt tid enligt kalendern, detsamma kan vi inte säga om vintern, som vi redan kan anse bliva mycket kort. Detta blir jag glad över som inte är någon vinter fantast. Det samma tänker säkert alla som betalar för värmen, stora besparningar jämfört med de två föregående vintrarna.

Vår förening har fått årets första nya medlem, denna gång från Kalifornien. Välkommen Kevin Oskovich. Kevin hör till Kalling grenen, grenbeteckning Carl C1.

Släktrådet samlas till vårmöte 11.02.2012 i Esbo, denna gång fysiskt. Höstmötet hölls ju per email pga. rådens olika brådskor.

Er ordförande blev igen vald till viceordförande för Genealogiska Samfundet i Finland 03.01.2012 därtill blev han också invald i styrelsen för Finlands Släkthistoriska Förening.

Jag hoppas att detta år skall vara mycket givande för både föreningen och våra medlemmar.

Lasse Holm
Ordf.


English:
This year started just on time according to the calendar, that’s more than we can say about the winter. We can already see that the winter is going to be short. I’m very pleased with this fact, I’m not an winter person. I also like the fact that the heating cost for my house is going to drop a lot compared with the last two winters.
We already got our first new member for this year, this time from California. Welcome Kevin Oskovich. Kevin belongs to the Kalling branch, with branch ID Carl C1.

The boards spring meeting is 11.02.2012 in Espoo, this time person to person. Our last meeting was through emails because of that most of our board members had their calendars full.

Your chairman was re-elected as vice chairman of the Genealogical Society of Finland’s board on january 3. 2012, and also elected into the board of the Finland’s Family History Association.

I hope that this year will be good for both our Society and our members.

Lasse Holm
chairman