26.7.2012

Kesä 2012 - Sommar 2012 - Summer 2012

Suomeksi:

Rakkaat sukulaiset,

Kevään ja kesän aikana olemme taas saaneet yhteyttä uusiin sukulaisiin, niin Suomesta kuun muualta maailmalta. Uutta tietoa on tullut monista sukuhaaroista. Yritämme seurassa saada nämä tiedot vietyä sukurekisteriimme syksyn aikana, ja myöskin sivustomme sukukaaviot ajantasalle.
Etsintäkuulutamme edelleen kääntäjiä joka voi kääntää seuramme lehteä niin ruotsiksi ja englanniksi.

På Svenska:

Kära släktingar,

Under våren och sommaren har vi fått kontakt med många nya släktingar, både från Finland och andra länder runt världen. Vi har nya uppgifter om många släktgrenar. Vi försöker få alla dessa uppgifter införda i vårt släktregister under hösten, samt också få våra släkttabeller på nätet att reflektera det aktuella läget.
Vi söker fortfarande personer som kan översättä vår förenings tidning till både svenska och engelska.

In English:

Dear relatives,

During the spring and summer we'we got in contact with many new relatives, both from Finland and around the world. We have new information about many branches of our family. During this last part of the year we'll try to get our family register and our web pages updated to reflect all the new information we have.
We're still trying to find persons that can translate our magazine to both svedish and english


Lasse Holm
puheenjohtaja, ordförande, chairman