11.12.2013

Hyvää Joulua - God Jul - Merry Christmas

Tervehdys kaikille jäsenille,
Hejsan alla medlemmar,
Hi to all of our members.

Olemme illan aikana julkaistu uusin versio jäsenlehdestämme Calamnius Uutiset, lehti löytyy sivultamme kohdassa "Tietoja vain jäsenille" oikealla olevasta palstasta webbisivullamme..
Suomenkielinen versio julkaistaan kaksi kertaa vuodessa

Vi har i kväll publiserat den senaste utgåvan av vår medlemstidning Calamnius-Nytt, tidningen hittas under valet "Endast för medlemmar" i spalten till höget på vår websida. Den svenskspråkiga versionen publiseras en gång per år.

Tonight we have published the latest version of our Calamnius-News, you can find it by going to the right column and picking the coice "Only for members". NOTE! The english version will be published only once a year as the swedish one.

Toivotan seuran puolesta kaikille jäsenille Hyvää Joulua ja Onnellsita Uutta vuotta 2014.
Föreningen önskar alla våra medlemmar En god Jul och ett Gott nytt år
Our assiciation whishes all our members a Merry Christmas and a Happy new year

Lasse Holm
Pj.
Ordf.
Chairman