1.2.2014

Info!


Suomeksi:

Sukuneuvosto on kaikessa hiljaisuudessa aloittanut vuoden 2015 sukukokouksen suunnittelun. Neuvoston syyskokouksessa päätettiin että tuleva sukukokous pidetään Kokkolassa joskus kesällä 2015.
Jos teillä jäsenillä on jotain toiveita, ideoita tulevalle kokoukselle, kertokaa niitä mahdollisimman pian meille. Emme tietenkään voi taata että kaikkia toiveita voi toteuttaa, mutta otamme huomioon teidän toiveita mahdollisuuksien mukaan.


På svenska:

Släktrådet har i all stillsamhet påbörjat planeringen av vårt kommande släktmöte 2015. Vid släktrådets höstmöte beslöts det att följande släkrmöte är i Karleby på sommaren 2015.
Om ni, våra medlemmar har önskemål angående släktmötet, var goda och meddela oss dessa så fort som möjligt. Vi kan inte garantera att alla önskemål uppfylls, men vi tar i beaktande era önskemål där vi kan.


In English:

Our Familyboard have started the planning of our upcoming family reunion meeting 2015. In our meeting late last year It was decided that the place for the meeting will be Kokkola (Karleby in swedish). The excact dates is still open, but it will take palce during the summer.
If you as a member have any wishes or ideas for our meeting, please let us know ASAP. We will take into account your wishes were it's possible, but can't promise that all will be fullfilled.

Lasse Holm
Pj., Ordf., Chairman