14.5.2010

Seuraavat 5 vuotta – Följande 5 år – Next 5 years

Suomeksi:
Calamnius Sukuseura viettää tänä vuonna seuran 60-vuotis juhlat yhtenä Suomen vanhempina sukuseurana. Juhlavuoden kunniaksi seura on jo muutaman vuoden aikana keskittänyt huomionsa ”uuden median” mahdollisuuksiin ja luonut omat kotisivut missä kerrotaan seurasta ja suvun historiasta, julkaistaan eri haarojen valokuvia vuosien varrelta, sekä tiedotetaan seuran tapahtumista.

Sukututkimus on viimeisten kymmenen vuoden aikana saavuttanut laajan suosion myöskin nuorempien joukossa, tuntuu että sitä mukaa kun elämä kaupunkilaistuu, ja nuoret joutuvat kauemmaksi omasta kasvuympäristöstä, tarve tuntea omat juuret kasvaa.

Seurassa ollaan huomattu tämä trendi, viimeisen viidenvuoden aikana seuraan on liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä, jotka ovat löytänyt seuramme nimeenomaan Internetin kautta. Näitä jäseniä ollaan toivotettu tervetulleeksi ilomielin, mutta samalla ollaan jouduttu tarkistelemaan miten seuramme näkyvyyttä tulee hoitaa tulevaisuudessa.

Yhtenä osana uuden median käytössä ollaan nyt avattu seuran Blogia, missä tulemme kertomaan mitä seurassa tapahtuu, toivomme myöskin että seuran jäseniltä saadaan kertomuksia seuran eri vaiheista eri aikakausilta jotta suvun perimätietoa voidaan välittää eteenpäin tuleville sukupolville.


På Svenska:
Calamnius släktförening firar sitt 60-års jubileum, som en av dom äldsta släktföreningarna i Finland inkommande sommar. Inför jubileumsåret har föreningen under några år redan konsentrerat sig på möjligheterna med den sk. ”Nya median”. Föreningen har skapat egna hemsidor på Internet, där vi berättar om föreningens verksamhet och historia, samt visar fotografier från dom olika grenarna av familjen.

Släktforskningen blir mer och mer populär också bland den yngre generationen. Troligen är det så att när dom yngre dras bort från sina hemorter och blir mer och mer stadsbor, så växer behovet att känna sina rötter.

Innom föreningen har vi också märkt denna trend, under dom senaste fem åren har vi fått en rekord mängd nya medlemmar som har hittat oss via Internet. Vi välkommnar dessa nya medlemmar med glädje, men samtidigt måste vi titta på hur vi syns i media i framtiden.

Som en del av användandet av det moderna mediet har föreningen nu öppnat en Blogg där vi kommer att berätta om händelser innom föreningen. Vi önskar också få berättelser av våra medlemmar, som kan publiseras på vår Blogg, detta för att få dokumenterat familjens historia från olika tidsepoker för våra kommande generationer.


In English:
The Calamnius Family Association will celebrate its 60th anniversary the upcoming summer, as one of the oldest Family Associations in Finland. For the last few years we have concentrated our efforts on the possibilities that the “New Media” gives us to reach our relatives. We have created our own homepages on the Internet, where we inform our members on what’s going on within our Association, we also show photos from our various branches of the family.

Genealogy has become more and more popular also among the younger generations, mostly because of that the youngsters move to the cities, far away from ther roots traditional homesteads, this increases their need to know their roots.

This trend has been noticed within our organisation, and acted upon. During the last five years we have noticed an increasing will to become members of our Family Association. We really apreciate and welcome our new members. We have also come to know that we need to pay more attension on the new media.

As part of more and more use of the new media to reach our relatives, we have openede a new Blog about our family. On our blog we will inform our relatives about what’s happening within our family, we also like to see you dear members and other relatives submitting us with stories about our family through the years and from many era’s. All this to have our family history documented for the coming generations.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti