11.9.2010

350 vuotta - år - years

Suomeksi:

Puheenjohtajanne ominaisuudessa olen tänään ollut läsnä Helsingissä Suomen Sukututkimuseuran 350v juhlatilaisuudessa Tieteiden Talossa. Yksi aihe ja esitelmä oli " Kuka löysi Sursillien suvun?", suku josta myöskin Calamniukset ovat lähtöisin, Calamniukset ovat ehkä Sursillien suurin haara?
Aiheesta en vielä paljasta sen tarkempia tietoja, koska niitä tullaan julkaisemaan Suomen Sukututkimuseuran julkaisussa Genos syksyn aikana.
Aiheesta luennoi ansiokkaasti Genoksen päätoimittaja FL Tiina Miettinen.

Svenska:

I ordförande egenskapen har jag i dag varit närvarande vid Genealogiska Samfundet i Finlands 350-års jubileums seminarium i Vetenskapens hus i Helsingfors.
För vår del var det mest intressanta föredraget "Vem hittade Sursillarna" släkten som också är en av Calamnius släktens förfäder. Calamnius släkten är förmodligen den största grenen av Sursill ätttlingarna.
I Genealogiska Samfundets tidskrift Genos kommer det under hösten en artikkel som behandlar detta föredrag som FL Tiina Miettinen höll under jubileumsdagarna.

English:

As your chairman, I've been present in Helsinki during the 350-year celebrations of the Finnish genealogy.
For the Calamnius Family there was an very interesting lecture about who was the first to find the Sursill family? The Calamnius Family is one of the biggest branches of that family.
I wont't reveal any more details, because there is coming an article in The Genealogical Society of Finland's publication Genos about the lecture hold by FL Tiina Miettien.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti