9.12.2012

Joulu - Jul - Christmas

Suomeksi:

Kohta ilmestyy seuramme joululehti monine kiinnostavine artikkeleineen. Lehti tulee sähköpostissa niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossamme, muut saavat lehden postissa. Lehti tulee myöskin seuramme webbisivuille pienellä viiveellä jäsentietosivulle.
Johtuen toimituksen kiireistä, ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio eivät ole vielä valmiita, mutta ne julkaistaan heti, kun olemme saaneet käännökset valmiiksi ja ladottua. Olemme melko varmoja, että menee ensi vuoden puolelle. Pahoittelemme viivettä.

Parhaat joulun toivotukset

Lasse Holm
puheenjohtaja

Svenska:

Alldeles strax utkommer föreningens julnummer med många intressanta artiklar. Tidningen kommer per email till de medlemmarna vars epost address är känd, resterande får tidningen per post. Tidningen publiseras också på våra websidor med ett litet dröjsmål, på sidan för medlemmar.
På grund av att redaktionen har haft mycket att göra så är den svenska och engelska versionen inte ännu klar för publisering, men publiseras så fort som möjligt när vi fått alla översättningar. Vi är säkra på att det går in på nästa år. Vi beklagar dröjsmålet.

Bästa julhälsningar

Lasse Holm
ordförande

English:

Soon our newspapers christmas edition will be published, with many interesting articles. All members that we have a valid email address to will receive the newspaper by email, the rest will get it by traditional mail. The newspaper will also be published on our webpages in the section "Only for members".
Because of an overloaded editorial staff, our swedish and english versions of the newspaper are a bit delayed and waiting for the last translations to be done. Those will be published as soon as possible. We believe that it will happen in the beginning of 2013. We're sorry for this delay.

Best Christmas Wishes

Lasse Holm
chairman

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti