22.10.2010

Sukututkimus 350v - Släktforskning 350-år - Genealogy 350 years

Suomeksi:

Puheenjohtajanne on tänään Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsenen ominaisuudessa vieraillut Suur-Savon sukututkimusyhdistyksen 25v juhlissa joka on osa
Suomen sukututkimuksen 350v juhlavuoden tapahtumia. Pidin siellä juhlan pääpuheenvuoron aiheesta Sursillin suku ja sen haara Calamnius suku.
Tilaisuudessa oli yli 100 vierailioita, ja yleisöllä oli runsaasti kysymyksiä puheenvuoroni jälkeen. Tilaisuus oli hyvin antoisa, ja auttoi hyvin ymmärtämään kuinka suuri tarve alan tietojen levittämisessä on.
Itselleni tilaisuus oli hyvin antoisa siinä mielessä että en ole joutunut puheenpitäjäksi yli 20 vuoden ajassa. Koin aidon kiinnostuksen aiheeseen, ja uskon että tulee yhteydenottoja myöskin myöhemmin.

På Svenska:

Som er ordförande har jag idag i egenskap av styrelsemedlem av Genealogiska Samfundet i Finland gästat Släktforskar föreningen i St. Mickels vid deras 25-års jubileum, som också var en del av 350-års jubileumet av den finska släktforskningen.
Jag var deras jubileumsårs huvudtalare, ämnet var Släkten Sursill och dess gren Calamnius.
Det var över hundra gäster och publiken hade rikligt med frågor efter föredraget. Tillställningen gav en god överblick och förstående av hur stort behov det finns av spridande av grrunduppgifter innom släktforskare hobbyn.
För mig själva var det väldigt givande, p.g.a att jag inte hållit några större publika tal på dom senaste 20 åren. Jag kände ett genuint intresse för ämnet i mitt tal, samt känslan att det kommer att bli mer kontakter i framtiden.

In English:

As your chairman I have on the behalf of the Genealogical Society of Finland participated in the festivities of the local association of genealogy in Mikkeli in Finland. They celebrated their 25th anniversary, as part of the 350th anniversary of finnish genealogy.
I was appointed to hold the main speach. My speach mostly concerned the Sursill family's first few generations, from wich I continued to only follow the Calamnius line (one of the biggest lines).
There was over 100 guests, and the audience had lots of questions after my speach.
The event gave me a good view of how big the need of information and education is in this field.
From my own point of view this was very rewarding, I have not needed to speak to any bigger audience for the last 20 years. I could still feel a genuine interest for my speach. I did also feel that concerning this subject there is much to do, and there may also be more contact wanting speakers to various events.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti