22.11.2010

Joulu on tulossa - Julen närmar sig - Christmas is coming!

Suomeksi:

Samoin on myös seuran lehti, joka on saanut aivan uuden ilmeen. Tässä numerossa pääaiheena on kesän 60v juhlat Lisäksi on paljon jäsentietoa, sekä väistyvän ja uuden puheenjohtajan kirjoitukset.
Lehti pyritään saada postiin heti itsenäisyyspäivän jälkeen. Tarkkaile postiasi!

Svenska:
Så närmar sig också föreningens tidning, som har fått ett helt nytt utförande. I detta nummer är huvudämnet sommarens 60-års jubileum, samt medlemsinformation och både den avgående och den nya ordförandens skrivelser.
Vi har för avsikt att få tidningen till posten senast efter självständighetsdagen. Håll ett öga på din post.

English:
So are also the Calamnius newspaper, with a new and fresh look. In this number we're focusing mostly on our 60th anniversary celebration last summer, but there is also a lot of member information, and writings from our former and new chairmans.
The intension is to get the newspaper posted just after our independence day here in Finland. So keep an eye on your mail.
Unfortunately we can publish this paper only in finnish and swedish, but there is always google translate to help you.

Lasse

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti